IMIT är ett forskningsinstitut som genom forskning främjar utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse

läs mer...

 

Management of Innovation and Technology är IMITs tidskrift.

 

 2015  Nummer 1 ,  Mars

  • Företagande bland universitetsanställda eller studenter – vad är viktigast?

  • From PowerPoints to Reality – om att leda strategisk förändring

  • Den osynliga processen – om att skapa förutsättningar för god kommunikation kring utvecklingsprocessen

  • Förutsättningar för innovation i IT-sourcing