IMIT är ett forskningsinstitut som genom forskning främjar utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse

läs mer...

 

Management of Innovation and Technology är IMITs tidskrift.

 

 2014  Nummer 2 ,  Maj

  • Evenemang som laboratorium – sporten, staden och sökandet efter innovationskraft

  • Vad döljer sig bakom maggropskänslan?

  • Innovationsledning och Innovationsledare – ny förening för ökad professionalisering

  • Academic Patenting in Sweden – the hidden backbone of innovation

Senaste Blogg-inlägg

1 jun 2013 av Mats Magnusson

En blogg för informations- och kunskapsutbyte

IMIT har under många år lagt kraft på att sprida ut resultat från forskningsaktiviteter inom tillämpad managementforskning och når idag mer än 20000 personer med sin tryckta tidning, ”Management of Innovation and Technology”.


De vanligaste sökorden