IMIT är ett forskningsinstitut som genom forskning främjar utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse

läs mer...

 

Management of Innovation and Technology är IMITs tidskrift.

 

 2015  Nummer 4 ,  December

  • Digitalisering i svenskt näringsliv

  • Regelverk och innovation: – omfamna istället för att förtränga eller undvika!

  • Effekter av samarbete och tävling i idéarbete

  • Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi – en musikalisk avslutningskonferens efter 9 år med KITE