IMIT är ett forskningsinstitut som genom forskning främjar utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse

läs mer...

 

Management of Innovation and Technology är IMITs tidskrift.

 

 2014  Nummer 2 ,  Maj

  • Evenemang som laboratorium – sporten, staden och sökandet efter innovationskraft

  • Vad döljer sig bakom maggropskänslan?

  • Innovationsledning och Innovationsledare – ny förening för ökad professionalisering

  • Academic Patenting in Sweden – the hidden backbone of innovation