IMIT är ett forskningsinstitut som genom forskning främjar utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse

läs mer...

 

Management of Innovation and Technology är IMITs tidskrift.

 

 2015  Nummer 2 ,  Maj

  • Christer Karlsson tilldelas Gustaf Dalénmedaljen

  • Innovation med öppen källkod ger konkurrensfördelar

  • Kreativitet och effektivitet

  • Öppen innovation