IMIT är ett forskningsinstitut som genom forskning främjar utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse

läs mer...

 

Management of Innovation and Technology är IMITs tidskrift.

 

 2014  Nummer 3 ,  Oktober

  • IMIT – 35 år av tradition och förnyelse

  • Företagsledning i en snabbföränderlig värld

  • The role of Brazilian subsidiary R&D in Swedish MNEs: – towards tropicalized innovations?

  • Tidseffektiv ledarskapsutveckling – med fokus på konkreta utmaningar och affärsinnovation

  • En bok till om projektledning? – läs då Wenell om Årets Projektledare 1995-2013