IMIT är ett forskningsinstitut som genom forskning främjar utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse

läs mer...

 

Management of Innovation and Technology är IMITs tidskrift.

 

 2014  Nummer 1 ,  Mars

  • Så kan du stimulera–och hindra– innovation

  • Leverantörssamarbeten i produktutveckling - utmaningar i tekniskt osäkra utvecklingsprojekt

  • Ledarskap i öppna innovationsmiljöer - samarbete över organisationsgränser kräver perspektivskifte

  • Musikindustrin: Är kreativitetens bästa tid förbi? – hur en branschkris blev guldålder för nya lösningar

Senaste Blogg-inlägg

1 jun 2013 av Mats Magnusson

En blogg för informations- och kunskapsutbyte

IMIT har under många år lagt kraft på att sprida ut resultat från forskningsaktiviteter inom tillämpad managementforskning och når idag mer än 20000 personer med sin tryckta tidning, ”Management of Innovation and Technology”.


De vanligaste sökorden