IMIT är ett forskningsinstitut som genom forskning främjar utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse

läs mer...

 

Management of Innovation and Technology är IMITs tidskrift.

 

 2014  Nummer 4 ,  December

  • Företag och användare i symbios – konsten att skapa innovation i nära samverkan med sina användare

  • Target Costing – det strategiska ledninssystemet som är Leans okända syster

  • Varför silotänkande kan vara bra för innovation

  • Operationalizing product-service business models